Verificarea bonului de casă la USV

Contribuabilii pot utiliza un nou serviciu electronic – „Verificarea bonului de casă emis de maşina de casă şi control de la unitatea de schimb valutar”, care este accesibil pe portalul serviciilor fiscale electronice - servicii.fisc.md.

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6
Vă informăm că pe data de 13.10.2014, orele 09.00 - 10.00 vor fi petrecute lucrări de profilaxie planificate, care pot cauza posibile întreruperi în funcţionarea serviciilor. În acest context, ÎS „Fiscservinform” îşi prezintă scuzele de rigoare pentru eventualele incomodităţi şi Vă mulțumeşte pentru înţelegere.

abonament 2015

Noi oportunități de abonare la publicația periodică "Monitorul Fiscal FISC.md"

  • Pachet ”CLASSIC

    Pentru cei devotați tradiției

  • Pachet ”PREMIUM

    Pentru cei precauți

  • Noutati
  • Articole+1

17.10.2013

Colaboratorii Î.S. „Fiscservinform” au desfăşurat seminare pentru contribuabilii din oraşele Cahul, Orhei și Făleşti privind utilizarea serviciului electronic „Comanda on-line”, 

În baza planului de promovarea a produselor şi serviciilor întreprinderii pentru anul 2013, a fost luată decizia de a organiza în perioada septembrie-noiembrie un şir de seminare informative cu genericul: „Extinderea revistei „Monitorul fiscal FISC.md” în format electronic şi „Comanda on-line a formularelor tipizate”.

17.10.2013

IFPS continuă colaborarea cu Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei 

Conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut astăzi o întrevedere cu expertul fiscal de la Administraţia Fiscală şi Vamală a Olandei (AFVO), Bert Koster.

17.10.2013

IFPS îşi propune elaborarea şi implementarea declaraţiei pe venit precompletată 

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedinţă de lucru privitor la necesitatea elaborării unui mecanism a declarațiilor precompletate a persoanelor fizice și elaborarea unui concept bine structurat vizavi de potențiala implementare a acestuia.

16.10.2013

COMUNICAT DE PRESĂ Experţii Băncii Mondiale realizează un studiu de evaluare a Serviciului Fiscal de Stat 

Chişinău, 07 octombrie 2013 – Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a avut astăzi o întrevedere cu o echipă de experţi ai Băncii Mondiale, delegaţi în Republica Moldova pentru a realiza o evaluare a Serviciului Fiscal de Stat.

16.10.2013

Știrea dată este numai în limba română. Retrospectiva săptămănii din 30 septembrie -4 octombrie 2013: Reforma administrării fiscale este imperativă pentru parcursul european al Republicii Moldova 

Ziua de luni, 30 septembrie 2013, a început cu ședinţa ordinară a funcționarilor publici de conducere din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău, în cadrul căreia șeful IFPS Ion Prisăcaru a punctat priorităţile în activitatea curentă a instituţiei prin care să asigure creșterea gradului de colectare al veniturilor bugetare şi creșterea gradului de încredere publică în sistemul de administrare fiscală prin schimbarea modului de abordare a relațiilor cu contribuabilii şi prin creșterea gradului de transparenţă, fără a atinge interesele personale ale contribuabililor.

11.10.2013

Colaboratorii Î.S. „Fiscservinform” au desfăşurat seminare pentru contribuabilii din oraşele Cahul, Orhei și Făleşti. 

Colaboratorii Î.S. „Fiscservinform” au desfăşurat seminare pentru contribuabilii din oraşele Cahul, Orhei și Făleşti privind utilizarea serviciului electronic „Comanda on-line”, prezentarea extinderii revistei „Monitorul fiscal „FISC.md” în format electronic şi unele aspecte privind abonarea la revista pentru anul 2014.

11.10.2013

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Florești: Eforturi comune la combaterea fenomenului de activitate ilicită 

În ziua de 24 septembrie 2013, în sala de şedinţe al Consiliului raional Floreşti a avut loc o întrunire cu primarii din raion, la care Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşti a pus în discuţie executarea planului de venituri la impozitele şi taxele administrate de Serviciile de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale din cadrul primăriilor.

09.10.2013

COMUNICAT DE PRESĂ 

Cooperarea şi schimbul de experienţă şi informaţii între serviciile fiscale naţionale reprezintă un aport esenţial la combaterea infracţiunilor economice şi la perfecţionarea administrării fiscale

10.02.2012

S-a încheiat procesul de prezentare a rapoartelor anuale a contribuabililor plătitori de TVA către Serviciul Fiscal de Stat  

Data de 31 ianuarie a fost ultima zi de prezentare a rapoartelor anuale la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), de către contribuabilii care cad sub incidenţa art. 187 alin. (2.1). Agenţii economici au expediat dările de seamă fiscale prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, prestat de către Î.S.”Fiscservinform”, administratorul tehnico-tehnologic al SFS.

glumes
Facebook

Stimate utilizator, dorim să vă anunțăm că a apărut un serviciu nou:
„Plasarea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, în formă electronică”.
Dvs. doriți să aveți posibilitatea să vizualizați avizul on-line?
*- Detalii vor fi trimise pe adreasa dv-a de email.